Vi har på forespørsel vært besøkshjem for barn og ungdom. Vi har et egnet hus for slike oppdrag på gården.