For elevene ser dagen omtrent slik ut

På Elverhøy gård er det elever hver eneste dag. Elevene kommer mellom kl 08.30 -9.00. Noen har behov for å ha med assistent , andre kommer uten. 

I fjøset har vi et oppholdsrom , der har vi basen vår og spiser ofte lunsjen. Det er godt egnet for skolearbeid og kortspill/ brettspill. 

Vi har alltid hatt fjøset fullt av storfe, nå legger vi om drifta til færre husdyr. Det blir sauer, geiter og utegris. Målet er at elevene kan komme tettere på disse husdyrene med stell og klapping. Dette vil komme på plass i høst 2022.

Vi har også 3 hester og 2 lundehunder. 

Skurtresker og atv vil også være på plass i høst, som elevene skal kunne sitte på med. 

Vi kommer fra høsten til å fylle tiden med:

- stell av husdyr

- kjøre hest og vogn/ slede. Gjerne med pulk etter sleden

- lage mat på bålet i gapahuken

- bruke atv til å strø, måke rundt fjøset. Rydde jordekanter for løvtrær. Kjøre veden fram med traktor eller atv.

- padle i Rømua med kano og packraft


- arbeide i grønnsakshagen. Elevene lager mat og får også grønnsaker med hjem.

- være med i traktor og tresker ute på jordet vår og høst

- vi har flere turer i området, hvor vi besøker (2-3 ganger i hvert skoleår) et museumsaktig gammelt hus, moderne robotfjøs og vi får låne varpebåt fra Fetsund.

Dagen avsluttes oftest i 13.30- 14 tiden.